İran ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği

Arz ve Talep Haberlerimizi Takip Ediyor Musunuz?

Arz Formu

Arz ettiğiniz ürünlerinizi formumuzu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz.

Detay

Talep Formu

Talep ettiğiniz ürünlerinizi formumuzu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz

Detay

Üyelik Formu

Üyelik formumuzu doldurarak derneğimizin avantajlarından yararlanabilirsiniz

Detay

Derneğimiz Hakkında

Küreselleşen bir dünyada nasıl ki bir ülkenin içe kapalı ekonomi, siyaset ve toplum modeliyle ayakta kalabilmesi mümkün değilse; ülkelerin coğrafi, idari, sosyal ve ekonomik unsurları olan şehirlerin de, dar kalıplar içerisinde gelişmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, yerleşik yaşama geçişi asırlar önce tamamlamış İran'ın, bölgenin lider şehirlerinden birisi olması gerekirken, her geçen gün içine kapanan bir hüviyete bürünmesi. İran'ın önlenemez, aşılamaz kaderi olmamalıdır.

Detay